กวินธร เสถียรG. S.; ธนภัทร วงศ์ประทุมT. W. มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 15, n. 1, p. 122-133, 23 Jun. 2019.