สิตางศุ์ พิลัยหล้าS. P.; อภิโชติ อุฬารตินนท์A. U. การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในหน้าแล้ง CHAO PHRAYA RIVER CONTAMINATION SOURCES INVESTIGATION AND WATER QUALITY CAPACITY IN DRY SEASON EVALUATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, v. 15, n. 1, p. 62-83, 23 Jun. 2019.