กวินธร เสถียรG. S., & ธนภัทร วงศ์ประทุมT. W. (2019). มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), 122-133. https://doi.org/10.14456/jem.2019.7