สิตางศุ์ พิลัยหล้าS. P., & อภิโชติ อุฬารตินนท์A. U. (2019). การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในหน้าแล้ง CHAO PHRAYA RIVER CONTAMINATION SOURCES INVESTIGATION AND WATER QUALITY CAPACITY IN DRY SEASON EVALUATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), 62-83. https://doi.org/10.14456/jem.2019.4