[1]
อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A.T.K. 2019. เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 15, 1 (Jun. 2019), 104-121. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2019.6.