[1]
กวินธร เสถียรG.S. and ธนภัทร วงศ์ประทุมT.W. 2019. มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 15, 1 (Jun. 2019), 122-133. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2019.7.