[1]
สิตางศุ์ พิลัยหล้าS.P. and อภิโชติ อุฬารตินนท์A.U. 2019. การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในหน้าแล้ง CHAO PHRAYA RIVER CONTAMINATION SOURCES INVESTIGATION AND WATER QUALITY CAPACITY IN DRY SEASON EVALUATION. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 15, 1 (Jun. 2019), 62-83. DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2019.4.