[1]
แก้วชะอุ่ม ว., “ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”, JCDLQ, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 63–72, ก.ย. 2020.