[1]
จรุงสุจริตกุล ว., “แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับโซนพื้นที่ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช”, JCDLQ, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 309–319, ก.พ. 2021.