(1)
แก้วชะอุ่ม ว. ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. JCDLQ 2020, 9, 63-72.