(1)
จรุงสุจริตกุล ว. แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับโซนพื้นที่ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช. JCDLQ 2021, 9, 309-319.