[1]
อัรรอฮีมีย์ อ., แสงทอง ฐ., เจียวก๊ก จ. และ ไหลภาภรณ์ ส. 2022. การป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำด้วยตนเอง: กรณีศึกษา ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอาการติดสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 3 (ก.ย. 2022), 345–357.