[1]
แก้วชะอุ่ม ว. 2020. ความพึงพอใจและองค์ประกอบสำคัญในการให้ทุนจากลูกค้าพันธกิจวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 1 (ก.ย. 2020), 63–72.