กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy