วิธีชำระเงิน

030.

031.032.

033.034.035.

036. 037.

038. 039.

040.

041.
042.
 
043.

044.

แจ้งชำระเงิน

045.
046.
047.
048.
049.

ลำดับการสั่งซื้อ

050. 051. "/> 052.
053.
054.
055.
056.

เลขที่ใบสั่งซื้อ

057. 058.
059.
060.
061.
062.

ชื่อ-นามสกุล

063. 064.
065.
066.
067.
068.

เบอร์โทรศัพท์

069. 070.
071.
072.
073.
074.

Email

075. 076.
077.
078.
079.
080.

จำนวนเงิน (บาท)

081. 082.
083.
084.
085.
086.

ธนาคาร

087. 088. 089. กสิกรไทย [XXX]
090. 091. 092. กรุงไทย [XXX]
093. 094. 095. กรุงเทพ [XXX] 096.
097.
098.
099.
100.

วัน

101. 102.
103.
104.
105.
106.

เวลา

107. 108.
109.
110.
111.
112.

หลักฐานการโอน

113. 114.
115.
116.
117.
118. 119.
120.
121.
122.
123. 124.
125.
126.
127.
128.
129.

130.

131.