[1]
เมธารักษ์ อ., ฐิตวิสิทโธ พ. ., และ วิชัย ว. ., “วิเคราะห์จริยศาสตร์ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.