[1]
นิ่มตระกูล อ. ., พรหมใจ พ. . . ., และ ภาคนะภา ส. ., “ ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.