[1]
ขันทะบุตร ศ. และ อ๋องสกุล ส. ., “คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.