[1]
ขุมคำ ท. ., วิถี พ., และ อินทวี พ. ., “การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านขุนไชยทองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์: Development of Tourism Promotion Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi District, Surin Province”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.