[1]
ขนฺตยาภรณสิริ พ. ., มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พ. ., วิชัย ว. ., และ ชื่นวงศ์ พ. ., “ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.