[1]
ปัญญาจีน ป. . ., “ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 21 – 30 : การปริวรรต การแปล และการศึกษาเปรียบเทียบ”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.