[1]
พระครูสุภัทรวชิรานุกูล, ปันธิยะ พ. ., จันทร์แรง เ. ., และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. ., “การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.