[1]
อติเมโธ พ. ., พระครูประวิตรวรานุยุต, วิชัย ว. ., และ แก้วสุฟอง ส. ., “ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.