[1]
วรปัญโญ (สุขแดง) พ. . และ ยุภาศ ย. ., “การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย”, J. Buddh. Stud., ปี 12, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2021.