[1]
ชูตระกูล น., ลาพิงค์ อ. ., และ จิรธมฺโม พ. . ., “แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.