[1]
พระครูธีรสุตพจน์ และ หารุคำจา พ. . ., “การศึกษาองค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 11, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2020.