[1]
สิริเดชนนท์ พ., . พ., ชยาภินนฺโท พ., และ ลุนสำโรง ณ., “การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.