[1]
เรือนตุ่น ก., โคตรสุโพธิ์ พ., ญาณเมธี พ., วันตา ป., และ เยสุวรรณ์ ท., “แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.