[1]
ศรีปรัชยานนท์ ส., ปฏิภาณเมธี พ., และ อุปสอด อ., “กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ก.ย. 2019.