[1]
ไชยวงษ์สา แ., จิรธมฺโม พ., พรมดี ท., และ จะปา พ., “แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ต.ค. 2019.