[1]
โพชะจา ด., นามณี โ., และ วิสุทธิ ธ., “รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2019.