[1]
ฐิตสํวโร พ., สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟ., และ สันติทฤษฎีกร ป., “ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย”, J. Buddh. Stud., ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2019.