[1]
อินทะมีไชย ส., “บทบาทของพระพุทธิญาณมุนีในการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.