[1]
สุริยะวงค์ ก., “ศึกษาการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุด ตันโดยการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.