[1]
ผลญาโณ พ., “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เขตพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.