[1]
วชิรญาโณ พ., “คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2018.