[1]
ปั้นเหน่งเพชร ผ., “The Concept of Ugliness in Buddhism”, J. Buddh. Stud., ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2018.