(1)
เมธารักษ์ อ.; ฐิตวิสิทโธ พ. .; วิชัย ว. . วิเคราะห์จริยศาสตร์ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. J. Buddh. Stud. 2021, 12.