(1)
นิ่มตระกูล อ. .; พรหมใจ พ. . . .; ภาคนะภา ส. . ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2021, 12.