(1)
ขันทะบุตร ศ.; อ๋องสกุล ส. . คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา. J. Buddh. Stud. 2021, 12.