(1)
ขุมคำ ท. .; วิถี พ.; อินทวี พ. . การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านขุนไชยทองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์: Development of Tourism Promotion Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi District, Surin Province. J. Buddh. Stud. 2021, 12.