(1)
พระครูสุภัทรวชิรานุกูล; ปันธิยะ พ. .; จันทร์แรง เ. .; ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. . การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. J. Buddh. Stud. 2020, 11.