(1)
อติเมโธ พ. .; พระครูประวิตรวรานุยุต; วิชัย ว. .; แก้วสุฟอง ส. . ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ. J. Buddh. Stud. 2021, 12.