(1)
ชูตระกูล น.; ลาพิงค์ อ. .; จิรธมฺโม พ. . . แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2020, 11.