(1)
พระครูธีรสุตพจน์; หารุคำจา พ. . . การศึกษาองค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2020, 11.