(1)
ขันสำโรง ด. การสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง “อดีตกาล ( Past Tenses )” โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้. J. Buddh. Stud. 2019, 7.