[1]
เมธารักษ์ อ., ฐิตวิสิทโธ พ. และ วิชัย ว. 2021. วิเคราะห์จริยศาสตร์ในกระบวนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).