[1]
นิ่มตระกูล อ. , พรหมใจ พ. และ ภาคนะภา ส. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).