[1]
(แสวง นวลใจ) พ., จันทร์แรง เ. , บุปผาสุข ป. และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. 2021. รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธของคณะสงฆ์ ภาค 7 . วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).