[1]
ขันทะบุตร ศ. และ อ๋องสกุล ส. 2021. คติอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปในพะเยา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).